اقدام مهم سازمان مالیاتی برای کمک به اصناف

 

طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی کشور به واسطه افزایش اطلاعاتی که در اختیار دارد و افزایش مالیات اصناف، تسهیلاتی را برای آنها در نظر گرفته است. به طور مثال در سال اولی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، ضرایب مربوط اصناف نصف شد.

در ادامه این روند با توجه به افزایش ۵۰ درصدی مالیات اصناف به نسبت سال گذشته در بودجه ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی تسهیلاتی را در نظر گرفته است تا مشوقی برای پرداخت مالیات‌ها باشد. این تسهیلات شامل ۱۵ قسطه شدن پرداخت مالیات اصناف و افزایش فرصت ارائه اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ بود.

ارائه تسهیلات مالیات در شرایط رکودی

لازم به ذکر است، تا پیش از این و در سال‌های گذشته تعداد اقساط، ۴ قسط بود و نهایت فرصت ارائه اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ نیز تا تیر ماه بود.

به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط رکودی که در بازارها وجود دارد، کاهش درآمد اصناف مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای وصول درآمدهای مالیاتی تسهیلات بیشتری برای مودیان در نظر گرفته است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.