شماره روزنامه ۶۰۶۲
|

اصناف کشور

اصناف کشور

  • برند به وثیقه‌ در بانک‌ی اضافه می‌شود؟

    ايسنا: مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت گفت: به‌زودی کل موضوع تبلیغات و برندینگ در بهای تمام شده کالا قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه هیئت وزیران باید بستری فراهم شود که برند جز وثیقه‌ در بانک‌ها در نظر گرفته شود.
  • اقدام مهم سازمان مالیاتی برای کمک به اصناف

    تسنیم: به نظر می‌رسد، با توجه به شرایط رکودی، سازمان امور مالیاتی تسهیلاتی از جمله ۱۵ قسطه شدن و افزایش مهلت ارائه اظهارنامه را در نظر گرفته است.
۱
بیشتر