کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم چه زمانی تشکیل می‌شود؟

احمد نادری اظهار کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان باید فرم‌های امتیازبندی برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی را پر کرده و تحویل هیات رئیسه دهند که امروز این مهلت به پایان می‌رسد.

وی افزود: این فرم‌های امتیازبندی و خوداظهاری در کنار مدارک ارائه داده شده در سامانه معاونت قوانین بارگذاری می‌شود تا نمایندگان براساس امتیازات کسب شده به عضویت کمیسیون‌های تخصصی درآیند؛ تمامی این مراحل در سامانه ثبت شده و به صورت کامپیوتری انجام می‌شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: طبق آیین‌نامه دخلی مجلس،‌ بعد از اتمام این پروسه و امتیازبندی نمایندگان، آن‌ها به عضویت کمیسیون‌های تخصصی درمی‌آیند؛ تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است.

خبر مرتبط
عضو مجلس نمایندگان آمریکا: بایدن دیوانه است

دولت آمریکا مجوز محرمانه‌ای برای ارتش اوکراین صادر کرده است که طبق آن کی‌یف می‌تواند با استفاده از سلاح‌های آمریکایی به داخل خاک روسیه حمله کند.

نادری خاطرنشان کرد: در صورتی که نمایندگان به امتیاز خود و عضویت‌شان در کمیسیونی اعتراض داشته باشند، اعتراض خود را به هیات رئیسه ارائه می‌کنند تا در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رئیسه مجلس و روسای شعب موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان گفت که حداکثر تا پایان خردادماه اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم مشخص شده و جلسات کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود.

خبر مرتبط
اولین واکنش تا‌ج‌گردون بعد از جدال در صحن مجلس

تاجگردون، نماینده مجلس خطاب به مردم گفت: خواستم به مردم بگویم مجلس آرام است و هیچ تهدیدی شکل نگرفته و نخواهد گرفت.

آیین‌نامه داخلی مجلس روند عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی را تشریح کرده است که به موجب آن،‌ نمایندگان ظرف مدت سه روز از زمان آغاز به کار مجلس باید فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوطه دریافت و پر کرده و تحویل هیات رئیسه مجلس دهند.

هیات رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه‌بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می‌کند. نمایندگان معترض می‌توانند پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیات رئیسه ارائه کرده تا هیاتی مشترک، متشکل از هیات رئیسه مجلس و روسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود، به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر کنند. پس از اتمام این مراحل هیأت رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون‌های تخصصی بر مبنای امتیازات هر فرد، اقدام می‌کند. 

پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون‌های تخصصی، در صورتی‌که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را مکتوب به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده تا این هیات مشترک با استماع نظرات معترضان و بررسی اعتراض‌های واصله نسبت به تعیین نهائی اعضای کمیسیون‌های تخصصی اقدام کند.

امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیون‌هایی که بیشترین متقاضی دارد، انجام می‌شود و پس از تکمیل اعضای این کمیسیون‌ها، نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود، با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می‌شوند.

نمایندگانی که در هیچ‌یک از اولویت‌های خود انتخاب نشده‌اند، موظفند از دیگر کمیسیون‌های تکمیل نشده، دو اولویت دیگر را تعیین کنند؛ تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.