زمان برگزاری امتحانات دانشگاه تهران اعلام شد

زمان حذف حذف اضطراری دروس دانشجویان دانشگاه تهران شنبه ۵ خرداد و زمان ارزشیابی اساتید شنبه ۱۲ خرداد است.

کلاسهای دانشجویان دانشگاه تهران تا چهارشنبه ۲۳ خرداد ادامه می یابد. همچنین شنبه دوم تیرماه امتحانات دانشگاه تهران آغاز می شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.