یک دستور مهم برای رسیدگی به وضعیت مدارس سوادکوه

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در سفر به سوادکوه به عنوان نماینده رئیس جمهور ضمن بازدید از نقاط مختلف شهرستان ازجمله پل پل‌سفید، جاده بالازیراب و پل فجر زیراب در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مسائل اصلی مورد بازدید قرار گرفت تا گزارشی برای رئیس جمهور تهیه کنیم ، بحث پل پل‌سفید، جاده بالازیراب ، پل فجر و پل بعدی که لازم است تقویت شوند و مسائل دیگر شهرستان که باید در ستاد اجرایی سفر رئیس جمهور مطرح کنیم تا پیگیری‌ها انجام شود.

وی افزود: موضوع بازدید دو قسمت است یکی مصوبه‌‌ای که مربوط به سفر قبلی و یک موضوع درمورد مسائلی که مردم معتقدند که دولت باید توجه می‌کرد اما در مصوبات سفر نبود و به همکاران اطلاع می‌دهیم و باید اولویت‌بندی شود، ممکن است همه مشکلات را نتوانیم حل کنیم اما آنها که در اولویت قرار دارد حل شود.

صحرایی، یادآور شد: پلی که مورد توجه است در مصوبات سفر است و موضوع زیرگذر هم جزء مصوبات سفر است که البته مردم سوادکوه مطالبات دیگری هم دارند که باید جمع‌آوری شود.

وزیر آموزش و پرورش با توجه به موضوع جذب در آموزش و پرورش تصریح کرد: جذب گسترده داریم و افراد باتوجه به توانایی‌ها جذب آموزش و پرورش خواهند شد و کسانی که در آزمون‌هایی باید شرکت می‌کردند، شرکت نکردند یا احیاناً سابقه حق‌التدریس دارند، قانون‌گذار برای آنها تعیین تکلیف کرده است.

صحرایی با بیان اینکه برای وضعیت آموزشی در سوادکوه دستورات لازم صادر کردیم، عنوان کرد: برای مدارسی که نیاز ویژه دارند دستورات لازم را صادر کردیم، یک دبیرستان دخترانه فوراً باید ساخته شود، بعضی مدارس چمن مصنوعی و بعضی نیازمند تجهیزات هستند که دستورات لازم صادر شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.