وزیر کار: دولت در کاهش نرخ بیکاری رکورد تاریخی ثبت کرد

سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: نرخ بیکاری 7-8 استان کشور زیر یک درصد است.

وی افزود: این اتفاق یک رکورد تاریخی است و شرط کافی برای حفظ کردن این رکود، ادامه همین روندی است که در دولت اتخاذ شده است.

مرتضوی فعال کردن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تقویت طرح‌های توسعه‌ای آنها در کنار فعال کردن بنگاه‌های بزرگ راکد و تعطیل را موجب حفظ نرخ بیکاری در سطح یک درصد دانست.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.