زمان اخذ مجوز با زمان انجام پروژه برابر است

علی عباسلو، مدیرعامل پیشین شرکت جهان فولاد سیرجان در این زمینه می‌گوید که در بسیاری از پروژه‌ها، زمان اخذ مجوز با زمان انجام آن برابر می‌کند و یا حتی بیشتر است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.