رییسی مصوبه جدید ابلاغ کرد

ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» در جلسه ۸۹۷ مورخ هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ کرد.

خبر مرتبط
زمان پایان ثبت‌نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه اعلام شد

مهلت ثبت نام مرحله اول فراخوان جذب عضو هیات علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی فردا به پایان می رسد.

براساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن ابلاغیه ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل است:

وزارت آموزش و پرورش

دانشگاه فرهنگیان

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - با استناد به بند «ج» ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به شرح بندهای ذیل تعیین می‌شود:

الف- اعضای حقوقی:

وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان)

رئیس دانشگاه فرهنگیان (نایب رئیس و دبیر هیأت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان)

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا نماینده تام الاختیار وی

دبیر ستاد نظارت و راهبری تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ب- اعضای حقیقی:

اسدالله اسدی گرمارودی

سعید غیاثی ندوشن

سیدنقی موسوی

فهیمه فرهمندپور

فخرالسادات نصیری

تبصره- مدت زمان عضویت اعضای حقیقی ۴ سال است».

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.