خبر خوش برای کشاورزان؛ پاداش و برق رایگان

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که بخش کشاورزی از ظرفیتهای خوبی برای مشارکت اختیاری در طرحهای تشویقی صنعت برق برخوردار است، افزود: امسال برای نخستین بار با موافقت هیات وزیران مقرر شده تا در کنار اختصاص برق رایگان به مشترکان کشاورزی که ٥ ساعت با طرحهای مدیریت مصرف همکاری کنند، امکان قرار گرفتن در لیست پاداش مشارکت نیز فراهم شده است.

خبر مرتبط
این هشدار را جدی بگیرید!/ ۲۴ برابر شدن قبوض برق برای این مشترکان

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر استفاده از کولر گازی در مناطق عادی را با افزایش ٣ برابری مصرف و ٢٤ برابر شدن قبض برق خانگی همراه دانست.

وی افزود: براساس مصوبه هیات وزیران، برق مشترکان کشاورزی که ٥ ساعت در طرحهای مدیریت مصرف مشارکت کنند، رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این در صورتی که کشاورزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود را که معادل ١٥ درصد از مصرف روزانه آنهاست، از نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند، از برنامه های مدیریت مصرف معاف خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد: علاوه بر این اگر کشاورزان بیش از ٥ ساعت نیز در طرحهای مدیریت بار مشارکت داشته باشند، تا ٤ برابر هزینه های تامین برق از پاداشهای صنعت برق برخوردار خواهند شد.

رجبی مشهدی با اشاره به این که این میزان بیش از ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، گفت: در حقیقت این پاداش، متناسب با ساعاتی که در این طرح مشارکت می کنند از ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان متغیر است.

وی اضافه کرد: در واقع مشترکان کشاورزی این فرصت را دارند که با بهینه سازی فناوری مورد استفاده در موتورهای پمپاژ آب، استفاده از تجدیدپدیرها و... از این پاداشها بهره مند شوند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.