پیامک هشدار اداره راه و شهرسازی به متقاضیان نهضت ملی مسکن

اداره راه و شهرسازی استان تهران اخیرا با ارسال پیامکی به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن هشدار داده تا ۳۱ اردیبهشت آورده خود را به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش دهند.

خبر مرتبط
چه تعداد از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار شدند؟

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ۵۰۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار شدند.

«متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژه های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه ،مقتضی است حداکثر تا تاریخ 31/02/1403 نسبت به واریز یا تکمیل آورده تا سقف 180 میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است تسریع در پرداخت آورده، موجب کسب امتیاز بیشتر و رتبه بالاتر برای جنابعالی می‌گردد.»

این اداره کل اواخر سال گذشته نیز با ارسال پیامکی به متقاضیان فرصت داده بود تا 20 اسفند 1402 آورده خود را به 140 میلیون تومان افزایش دهند: «متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن،با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژه های نهضت ملی مسکن مقتضی است حداکثر تا تاریخ 20/12/1402 نسبت به واریز یا تکمیل آورده اولیه خود تا سقف 140 میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است عدم تکمیل آورده در مهلت مقرر به منزله انصراف شما تلقی خواهد گردید.»

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده خود را باید در بازه‌های 4 ماهه و هر بار 40 میلیون تومان واریز کنند. حال مشخص نیست چرا برای برخی متقاضیان استان تهران مهلت 4 ماهه کاهش یافته و این متقاضیان باید هر 2 ماه آورده خود را 40 میلیون تومان افزایش دهند؟

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهرماه سال قبل نیز با ارسال پیامک به شرح زیر به متقاضیان نهضت ملی مسکن نسبت به حذف از این پروژه ملی در صورت عدم واریز 240 میلیون تومان تا 20 مهر  هشدار داده بود: «اخطار حذف از پروژه،‌ به‌علت عدو واریز آورده اعلامی: متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقا/خانم... ؛ عدم واریز سهم آورده موجب توقف پروژه شده است. چنانچه تا تاریخ 1402/07/20 ساعت 00:00 مبلغ 2/400/000/000 ریال به شماره حساب ... واریز ننمایید از پروژه حذف شده و جایگزینی برای شما انتخاب خواهد شد.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.