عملیات طوفان الاقصی نقطه عطف اساسی به شمار می‌آید

عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت که تروریسم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه، به نگارش فصل جدیدی منجر خواهد شد و هر چیزی بعد از آن با قبل متفاوت خواهد بود.

به نوشته وبسایت شهاب عزت الرشق در یک کنفرانس مطبوعاتی افزود: نازیست بودن نظامیان اشغالگر که گوشه‌هایی از تصاویر اقدامات آنها در مجتمع پزشکی الشفاء فاش شد و هولناکترین  قتل عام در جهان را علیه کارکنان بخش بهداشت مرتکب شدند؛ همگی نشان از صحه گذاشتن بر آن چیزی بود که ما قبلا گفته و تاکید کرده بودیم مبنی بر اینکه نازیسم هیتلری به مثابه یک دانش آموز کوچک در مکتب نازیسم صهیونیستی است.(  هیتلر باید نزد صهیونیستها شاگردی کند).

خبر مرتبط
قدرت بازدارندگی اسرائیل در برابر ایران به پایان رسیده است

محمد الهندی معاون دبیرکل جهاد اسلامی در مصاحبه ای تاکید کرد: امروز قواعد جدیدی شکل گرفته و پاسخ ایران در واقع هشدار اولیه به اسرائیل در منطقه است.

عزت الرشق گفت: جنون صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان از یک سو نشان  از ناکامی و شکست  کامل ارتش رژیم اشغالگر در رویارویی با مقاومت و از سوی دیگر بازتاب وحشت صهیونیست ها از متغیرهای بزرگتر است چرا که معادله بازدارندگی رژیم صهیونیستی مبتنی بر ارعاب، قلدوری یا گردن کلفتی و ایجاد هرج و مرج در منطقه بدون آنکه مسئولیت چیزی را بپذیرد یا کسی او را کنترل کند؛ دیگر به پایان رسیده است و ما با معادله کاملاً جدیدی روبرو هستیم.

الرشق تاکید کرد تروریسم نازیستی که توسط  رژیم اشغالگر در غزه صورت می گیرد به مانند لکه نفتی شعله ور است که هرچه گسترش یابد بیشتر می‌شود.

این عضو حماس تاکید کرد موضع آمریکا مبنی بر مشارکت در جنگ و موضع غربی‌ها در حمایت از جنون صهیونیستی عاملی برای گسترش درگیری در منطقه بوده و هست و در نتیجه وادار کردن این رژیم  برای پایان دادن به جنایات خود و متوقف کردن جنگ در غزه با وجود همه پیامدهای آن، کوتاه ترین راه برای پرهیز از به هم ریختن اوضاع  و گسترش دایره آتش و جنگ است.

وی در پایان تاکید کرد رژیم اشغالگر آنچه را  کاشته است  درو خواهد کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.