رکوردداران ارزش و حجم معاملات بورس

روز دوشنبه نیز بیشترین ارزش معاملات به نمادهای وبملت، فزر، فولاد، آریا و فملی تعلق داشت. در جدول حجم معاملات نمادهای کچاد، ذوب، کگل، وبملت و فخوز در صدر بودند.  

در آخرین روز معاملاتی هفته، نمادهای فن افزار، البرز، وبملت، فولاد و فزر بیشترین ارزش و نمادهای ذوب، البرز، وبملت، فاراک و فاذر بیشترین حجم معاملات را داشتند. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر رکود نسبی معاملات بورس در هفته هراس از جنگ بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.