هتاک به قرآن از نروژ هم اخراج شد

سلوان مومیکا هفته گذشته اعلام کرد که سوئد را به مقصد نروژ ترک کرده است و قصد دارد در آنجا پناهنده شود.

براساس حکم دادگاه منطقه‌ای اسلو، مومیکا ۲۸ مارس(۹فروردین) یعنی یک روز پس از ورود به نروژ دستگیر شد.

دادگاه، پس از جلسه استماع در ۳۰ مارس، (۱۱ فروردین ) تصمیم گرفت که مومیکا را به مدت چهار هفته بازداشت کند و منتظر شود تا اداره مهاجرت نروژ (UDI)، مطابق با قوانین اتحادیه اروپا، از سوئد بخواهد که او را بازگرداند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.