افزایش 23 میلیون نفری جمعیت ایران طی یک قرن

طی مدت ۹۲ سال حدود ۲۳ میلیون نفر بر جمعیت ایران افزوده شده است، در سالنامه آماری ۱۳۵۲ کشور، جمعیت ایران در سال ۱۲۶۰ حدود هفت میلیون و ۶۵۴ هزار نفر برآورد شده است و تا سال ۱۳۵۲ یعنی ظرف ۹۲ سال این جمعیت به ۳۱ میلیون و ۶۴۵ هزار نفر رسیده است که در این مدت افزایش برابر با ۲۳ میلیون و ۹۹۱ هزار نفر را نشان می‌دهد.

بیشترین افزایش جمعیت در ایران در فاصله سال‌های 1345 تا 1350 بوده است. در این فاصله پنج ساله چهار میلیون و 231 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر خودروهای وارداتی ۴۵ دقیقه‌ای ترخیص می‌شوند بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.