فوری/ تعرفه های پزشکی 1403 اعلام شد

 صبح امروز یکشنبه 27 اسفند، در جلسه شورای عالی بیمه بر سر تعیین تعرفه‌های ۱۴۰۳، بحث شد در نهایت هم مقرر شد، تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۳ برای همه بخش‌های ارائه دهنده خدمت به میزان ۴۶ درصد مصوب شد.

 

در این جلسه وزیر بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز حضور داشتند. البته  اعضا سازمان نظام پزشکی، همواره نسبت به ترکیب شورای عالی بیمه اعتراض داشته است. زیرا، معتقد هستند که وزنه شورا به نفع خریداران خدمت است که دوست ندارند تعرفه‌ها به شکل واقعی تعیین شود.

به نقل از مهر اعلام شده است، در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

درضمن منابع بیمه‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه برابر قانون بیمه همگانی تأمین شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.