پرواز ارومیه به تهران به مقصد نرسید/ماجرا چه بود؟

حمدعلی نائل قراملکی افزود: پرواز شماره ۵۶۷۷ یک شرکت هواپیمایی در مسیر تهران -ارومیه ساعت ۷:۱۵ صبح به سلامت در فرودگاه ارومیه به زمین نشست و علیرغم پذیرش مسافران مسیر ارومیه به تهران که در ترانزیت حضور داشتند به دلیل اعلام نقص فنیتوسط خلبان و صیانت از سلامت مسافران، پرواز فوق باطل اعلام شد.

پوی ادامه داد: در تمامی طول این مدت نمایندگان شرکت هواپیمایی مذکور در سالن های پروازی حضور داشتند و با سعه صدر پاسخگوی مسافران بودند و به درخواست مسافران و با هماهنگی رئیس ایستگاه آتا مسافرانی که درخواست داشتند با همان بلیط امروز، با اولین پرواز شرکت هواپیمایی  مربوطه به تهران اعزام خواهند شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.