تصویب یک قانون مهم در پارلمان اروپا

اولین موردی که تعداد مشخصی از تضمین‌های استقلال روزنامه‌نگاری را در اتحادیه اروپا نوید می دهد: حفاظت از منابع، استقلال سردبیری رسانه‌های عمومی و حتی شفافیت مالکیت است.این قانون همچنین اقداماتی را علیه پلتفرم‌های وب بزرگ پیش‌بینی می‌کند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.