وضعیت هوای پایتخت «قابل قبول» شد

 آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۷۱ کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

خبر مرتبط
افزایش آلودگی هوا در تهران/ شرایط ناسالم برای گروههای حساس

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۵۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۴ کیفیت هوا را در وضعیت قابل قبول قرار داده است.

در سال جاری کیفیت هوای تهران ۱۰ روز در وضعیت  پاک ، ۲۲۶ روز در وضعیت   قابل قبول ، ۱۰۵ روز در وضعیت  ناسالم برای گروه‌های حساس  و ۱۲ روز در وضعیت  ناسالم برای همه  قرار داشته است.

خبر مرتبط
تداوم آلودگی هوا در تهران/ گروههای حساس مراقب باشند

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول(سالم) یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.