اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس و خبرگان در سلسله و دلفان

اصغر قهرمانی با اشاره به اعلام پایان شماره آرا در حوزۀ انتخابیه سلسله و دلفان، گفت: مجموع آرای به‌دست آمده از شعب اخذ رأی در این حوزۀ انتخابیه ۱۰۹ هزار و ۴۳۵ رأی است.

خبر مرتبط
نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس در استان کردستان

نتایج انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در استان کردستان مشخص شد.

او افزود: محمدحسین محمدی با ۴۳ هزار و ۴۴۵ رأی، یحیی ابراهیمی با ۳۵ هزار و ۱۳۷ رأی و مهدی زینلی حسنوند با ۱۴ هزار و ۸۷ رأی بیشترین آرای دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس را در سلسله و دلفان کسب کردند.

فرماندار دلفان با تأکید به مشارکت ۶۵ درصدی مردم سلسله و دلفان در دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس، عنوان کرد: این میزان در دورۀ قبل ۴۸ درصد بوده‌است.

خبر مرتبط
آخرین نتایج شمارش آرا از زبان سخنگوی ستاد انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات در سخنانی آخرین نتایج شمارش آرای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس و ششمین دوره خبرگان رهبری را اعلام کرد.

او با اشاره به اخذ ۸۶ هزار و ۶۰۲ رأی در انتخابات ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری در سلسله و دلفان بیان کرد: آیت‌الله مهدی سلیمانی‌تبار با ۳۲ هزار و ۹۴۳ رأی، آیت‌الله هاشم نیازی با ۲۸ هزار و ۱۶۸ رأی و آیت‌الله احمد مبلغی با ۲۵ هزار و ۴۹۱ رأی بیشترین آرای این انتخابات را در این حوزۀ انتخابیه کسب کرده‌اند.

قهرمانی با بیان اینکه ۲۶۰۰ نفر در برگزاری انتخابات دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری در دلفان، مشارکت داشتند، گفت: ۱۲۷ صندوق نیز برای شمارش آرا تعیین شده بود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.