جاسوس افزار اسرائیلی در گوشی‌های اعضای پارلمان اروپا!

دو نماینده پارلمان اروپا و یک کارمند کمیته فرعی امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا هدف این جاسوس افزار بودند.

ناتالی لوشو، نماینده لیبرال فرانسوی در پارلمان اروپا، که ریاست کمیته فرعی را بر عهده دارد، هدف برنامه جاسوسی پگاسوس ساخت اسرائیل قرار گرفته است.

همچنین نشانه های این جاسوس افزار در گوشی همراه النا یونچوا، قانونگذار سوسیال دموکرات بلغارستان کشف شده است.

بر اساس این گزارش، پارلمان اروپا از اعضای کمیته فرعی دفاع خواسته بود تا گوشی های خود را از نظر نرم افزارهای جاسوسی بررسی کنند.

 جنجال بر سر نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس ساخت شرکت صهیونیستی ان اس او در سال ۱۴۰۰ و پس از انتشار گزارشی از سوی چندین رسانه جهانی در مورد نفوذ این نرم‌افزار جاسوسی به تلفن‌های همراه چندین فعال سیاسی، خبرنگار و مقام سیاسی در جهان آغاز شد.

از آن زمان تاکنون, ردپای این جاسوس افزار در میان گوشی های همراه بسیاری از سیاستمداران جهان دیده شده است.

تحقیقات جامع بیش از ۱۷ سازمان خبری نشان داد که از نرم‌افزار جاسوسی موسوم به "پگاسوس" ساخت شرکت فناوری صهیونیستی "ان اس او" برای جاسوسی از گوشی‌های همراه صدها خبرنگار، فعال سیاسی و اجتماعی وهمچنین سیاستمدار در سرتاسر جهان استفاده شده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.