درخواست مهم ایران از لاهه

رضا نجفی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران بیانیه شفاهی جمهوری اسلامی ایران را در جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی شفاهی به درخواست نظریه مشورتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، قرائت کرد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سخنرانی خود ضمن اشاره بر موضع اصولی دیرینه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تحقق کامل حق ذاتی مردم فلسطین در تعیین سرنوشت شان و عدم به رسمیت شناختن اسرائیل، تصویری از شدت وضعیت فاجعه بار غزه به استناد به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی ارائه و ابراز امیدواری کرد که دیوان با نظر عادلانه خود زمینه را برای نجات جان هزاران زن و کودک بی گناه فراهم کند و به توقف اشغال طولانی مدت غیرقانونی سرزمین فلسطین جهت تحقق مطالبات مشروع مردمی فلسطینیان که ده‌ها سال از حق ذاتی تعیین سرنوشت خود محروم شده‌اند، یاری رساند.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در ادامه ارائه بیانیه شفاهی کشورمان سه موضوع «صلاحیت دیوان برای رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی مجمع عمومی»، «اعمال متخلفانه رژیم اسراییل به ویژه نقض قاعده عام الشمول حق تعیین سرنوشت فلسطینیان به واسطه اشغال مدت  طولانی مدت فلسطین، تغییر ترکیب جمعیتی فلسطینیان، تغییر ماهیت و وضعیت شهر مقدس بیت المقدس، ...» و «تعهدات سایر دولت ها و سازمان ملل برای عدم همکاری با اسرائیل و شناسایی نکردن وضعیت ناشی از نقض قواعد عام الشمول حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل و پایان دادن فوری و بدون قید و شرط به اعمال متخلفانه رژیم صهیونیستی» را از منظر حقوقی تبیین و تشریح کرد.

درخواست ایران از دیوان لاهه برای پایان دادن به اشغال طولانی فلسطین و نجات جان زنان و کودکان غزه

نماینده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به صلاحیت دیوان برای صدور رای مشورتی در قضیه پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی تاکید کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را به طرق مختلف از جمله اشغال طولانی مدت، تغییر ترکیب جمعیتی فلسطین، تغییر شان و جایگاه شهر مقدس قدس،  اقدامات تبعیض آمیز و نادیده گرفتن حق حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر منابع طبیعی خود نقض می کند و به نقض آن ادامه می‌دهد.

 نجفی با اشاره به اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم اسرائیل به عنوان طولانی‌ترین اشغال نظامی موجود تا به امروز اعلام داشت که اشغال طولانی مدت موید آن است که رژیم اشغالگر فدس با نقض اصل منع تصرف سرزمین با توسل به زور، قصد دارد اشغال را دائمی کند و بدون تردید تا زمانی که اشغال پایان نپذیرد، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین همچنان نقض می‌شود که این نقض مداوم، توانمندی فلسطین را برای تکیه بر حقوق و تعهدات مبتنی بر دولت تحت قوانین بین‌المللی نادیده گرفته و آنان را از حق مسلم، دائمی و غیر قابل انکار خود برای تعیین سرنوشت، شامل حقوق آنان برای حیات در آزادی، عدالت و کرامت محروم می‌کند. بنابراین انتطار است که دیوان واقعیت بارز اشغال طولانی مدت را به عنوان عامل اصلی نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در نظر بگیرد.

درخواست ایران از دیوان لاهه برای پایان دادن به اشغال طولانی فلسطین و نجات جان زنان و کودکان غزه

نماینده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعمال متخلفانه هدفمند متعدد رژیم اشغالگر قدس در تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین های اشغالی تاکید کرد که اسرائیل با انتقال بخشی از جمعیت خود به سرزمین های اشغالی و بیرون راندن فلسطینیان که یکی از بدنام ترین نمونه‌های آن به نام « روز نکبت» شهرت یافته  است، قصد فروپاشی ملت فلسطین و عناصر هویتی و فرهنگی آنان به منظور محروم کردن فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت شان را دارد.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه رفیع شهر مقدس قدس و اهمیت ویژه آن برای فلسطینیان و همچنین برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان سراسر جهان از حیث مذهبی و تاریخی تاکید کرد که رژیم اشغالگر قدس، با تغییر وضعیت  شهر و اماکن مقدس آن، به میراث فرهنگی و هویت مردم فلسطین آسیب زده است.

وی اذعان داشت که سلسه جنایات ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی علیه وجدان و کرامت انسانی فلسطینان نشانه اقدامات تبعیض آمیز و اعمال آپارتاید در سرزمین اشغالی است که ناقض هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد است. در همین راستا، ایشان تصریح کرد که استعمار و استثمار منابع طبیعی فلسطینی ها نقض صریح حاکمیت ملی فلسطینیان و حق تعیین سرنوشت آنان است.


نماینده جمهوری اسلامی  با استناد به عام الشمول بودن تعهد «احترام به حق تعیین سرنوشت» اظهار داشت: دولت‌های ثالث و سازمان ملل در قبال اشغال طولانی مدت و غیرقانونی سرزمین فلسطین وفق قوانین و مقررات حقوق بین الملل متعهد هستند ضمن عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض قواعد و هنجارهای بین‌المللی با رژیم غاصب اسرائیل برای تداوم این اشغال همکاری نکنند و برای پایان دادن به اشغال اقدام کنند. این عدم همکاری شامل پرهیز از هر نوع همکاری سیاسی، نظامی، اقتصادی و ... با رژیم اسرائیل است که این رژیم را قادر به ادامه چنین تخلفاتی می کند.

وی افزود: بدون شک  با توجه به وضعیت جاری در نوار غزه، جایی که به گفته یکی از منابع، «ارتش اسرائیل به طور متوسط روزانه ۲۵۰ فلسطینی را به قتل می رساند و تلفات آن از سایر درگیری بزرگ در سال های اخیر بیشتر است»؛ چنین همکاری‌هایی فوریت و اهمیت ویژه ای دارد.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به دستور موقت اخیر دیوان در دعوای آفریقای حنوبی علیه اسرائیل تاکید کرد که تبعیت رژیم اسرائیل، تنها از طریق پایان کامل عملیات نظامی این رژیم در نوار غزه امکان پذیر است.
نماینده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به انفعال شورای شورای امنیت به عنوان یکی از دلایل اصلی اشغال طولانی مدت سرزمین فلسطین تاکید کرد که تمام فجایع و جنایاتی که رژیم اسرائیل در نزدیک به ۸۰ سال گذشته مرتکب شده، پیامد چنین انفعالی است و حتی امروز نیز شورای امنیت به دلیل بن بست حاصل از وتوی یکی از اعضای دائمی فلج شده است.

نجفی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری دائر بر این که «بلای غزه مصیبت بشریت و جامعه جهانی است» تاکید کرد که همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط، مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند که قاطعانه و فوری برای جلوگیری از جنایات جاری رژیم اسرائیل در نوار غزه اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد:  کشورهای جهان از دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد» انتظار دارند که نظر مشورتی خود را به گونه ای مؤثر و عملی ارائه نماید که حاکمیت قانون را در مقابل حاکمیت قدرت استوار و فلسطینیان را امیدوار نماید که در نهایت عدالت برقرار خواهد شد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به عدم تغییر موضع دیرینه جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین تاکید کرد از نظر جمهوری اسلامی ایران، تنها روش قانونی، عملی، دموکراتیک و عادلانه برای تحقق مؤثر حق ذاتی تعیین سرنوشت ملت فلسطین، برگزاری رفراندوم ملی و فراگیر در سرزمین فلسطین است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.