خبر فوری برای این گروه از بازنشستگان/ حقوق و عیدی واریز شد

حقوق بهمن‌ماه بازنشستگان لشگری به همراه اضافات واریز شد.

این بازنشستگان از بهمن‌ماه از ده درصد افزایش حقوق برخوردار شدند؛ احکام حقوقی جدید این بازنشستگان نیز در سامانه ساتا قابل رویت و دریافت است. ‌

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.