ابلاغ موافقتنامه ارتقای بازرگانی میان ایران و بلاروس

سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه را که در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲ - مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ - ۶ دی ماه ۱۴۰۲ - به تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

خبر مرتبط
ابلاغ قانون حمایت از گزارشگران فساد توسط رئیس جمهور

رئیس جمهور قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقتنامه یاده شده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.