خداحافظی بازیکن دورگه تیم ملی از فوتبال

استیون بیت‌آشور، مدافع شاغل در ام ال اس آمریکا و بازیکن سابق تیم ملی ایران از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.