صادرات پیاز محدود می شود/ عوارض صادرات 100 درصدی شد

بر اساس اعلام دفتر صادرات گمرک ایران به منظور تعادل بخشی به بازار و کنترل قیمت پیاز، عوارض صادراتی پیاز تا اطلاع ثانوی به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

در متن نامه مدیرکل دفتر صادرات آمده است:

با امعان نظر به نامه شماره ۵۳۲۷۷.م تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری و با عنایت به نامه شماره ۲۱۱۸۵۱ تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۲ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در جهت اطلاع رسانی در سامانه و پایگاه قوانین دولت و در اجرای بند شش تصمیمات جلسه تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه «به منظور تعادل بخشی به بازار و کنترل قیمت پیاز، عوارض صادراتی پیاز تا اطلاع ثانوی به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شده است» دستور فرمایید از تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اخذ عوارض صادراتی تعیین شده به شرح فوق اقدام لازم معمول دارند، لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.