قتل فجیع یک دختر در مشهد / مقتول و قاتل ایرانی نبودند

بازپرس ویژه قتل عمد مشهد گفت: شب گذشته دختری در منطقه گلشهر مشهد بر اثر ۲۰ضربه چاقو کشته شد که گفته می‌شود انگیزه قاتل ندادن شیر بها بوده است.

قاضی ‌درباره جزئیات قتل دختری در بازار گلشهر مشهد اظهارداشت: شب گذشته دختری در منطقه گلشهر بر اثر 20ضربه چاقو کشته شده ‌که صحنه قتل را ارزیابی کردیم و پیگیر دستگیری قاتل هستیم.

فوت کودک ۶ ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران / بازداشت رئیس اورژانس، ۲ سوپروایزر و یک سرپرستار

وی افزود: 8ضربه چاقو به قفسه سینه و بین ترقوه، 9ضربه چاقو به پشت و یک الی 2 ضربه چاقو هم به بازو و ران دختر زده شده است

قاضی صفری تصریح کرد: مقتول و قاتل اتباع افغانستانی بودند و طبق گفته برادر مقتول این دو باهم نامزد و در مرحله عقد بودند‌‌.

بازپرس ویژه قتل عمد مشهد اظهارکرد: طبق آداب و رسوم مردم افغانستان باید داماد شیربهای دختر را پرداخت می‌کرده و خانواده دختر به داماد 2الی3 بار نوبت پرداخت شیربها داده بودند اما داماد موفق نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت قتل موضوع مهم‌تری در پی دارد که باید قاتل دستگیر شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.