انتصاب تازه در پلیس راهور تهران

پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر با حکم فرمانده انتظامی تهران بزرگ، به عنوان معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ منصوب شد. همچنین سرهنگ احسان مؤمنی نیز به عنوان معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ معرفی شد.

در این حکم از زحمت و تلاش‌های سرهنگ احسان مؤمنی و اقدامات وی در جهت ارتقای فرهنگ ترافیک در بین اقشار مختلف جامعه قدردانی و برای وی در سمت معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ آرزوی موفق شده است.

سرهنگ فیروز کشیر سابقه ریاست مناطق ۲۵ و ۲۶ پلیس بزرگراه‌های پلیس راهور تهران بزرگ را داشته و قبل از آن در معاونت نیروی انسانی مشغول به فعالیت بوده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.