سرلشکر سلامی: وضع اسرائیل از چیزی که ما آرزو می کردیم بدتر است!

طبق اطلاعات دقیقی که داریم، رژیم صهیونیستی از ۱۶۰۰ تانک و نفربری که به میدان آورده  ۳۰۰ دستگاه زده شده، صدها اسرائیلی کشته شدند.

اسرائیلی‌ها این اخبار را منتشر نمی‌کنند، یک سانسور خبری شدید حاکم است. شما هر چه خبر می‌شنوید از فلسطینی‌هاست، از آشفتگی شهرهای رژیم صهیونیستی چیزی نمی‌شنوید ولی وضع بسیار وخیم‌تر از چیزی است که ما آرزو می‌کنیم.

این واقعیت منجر شد که رژیم صهیونیستی در نهایت تن به آتش‌بس دهد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.