فرمانده کل سپاه حکم صادر کرد

هادی قاسمی، مدیرعامل خبرگزاری دانشجو، به عنوان رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور منصوب شد.

مدیر مسئولی خبرگزاری دانشجو، مسئولیت ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ و مسئولیت اردو‌های دانشجویی روایت پیشرفت از جمله سوابق هادی قاسمی بود.

پیش از این محمدحسین کفعمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور را بر عهده داشت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.