جزئیات اجرای مرخصی زایمان برای معلمان رسمی و پیمانی

مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان برای معلمان رسمی و پیمانی، گفت: پس از اتمام مرخصی ۹ ماهه زایمان، معلمان حتما در مدرسه و یا در نواحی و منطقه‌های دیگر جایابی می‌شوند.

رابعه امامی رضوی با اشاره به اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان برای معلمان، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش مرخصی ۹ ماهه زایمان را به طور کامل برای نیروهای رسمی و پیمانی خود اجرا می‌کند. چه کارکنان اداری و آموزشی و چه معلم های رسمی و پیمانی شامل این ۹ ماه مرخصی می‌شوند اما این امر شامل حال معلمان حق التدریسی نمی‌شود.

وی در پاسخ به اینکه پس از اتمام مرخصی آیا معلمان به فرآیند تدریس باز می‌گردند؟، تصریح کرد: در آن ۹ ماه نمی‌توان کلاس را بی‌معلم گذاشت، از این رو وقتی معلم وسط سال به مدرسه برمی‌گردد، در همان مدرسه به کار گرفته می‌شود اما سر کلاس نمی‌رود چراکه بالاخره معلم برای آن کلاس‌ها جایگزین شده است. مدیران مدارس این توانمندی را دارند که جایابی مناسب برای نیروی خود داشته باشند و اگر جا هم نداشتند مناطق و نواحی دیگر آموزش و پرورش باید آن نیروی رسمی یا پیمانی آموزش و پرورش را ساماندهی کنند.

به گفته امامی رضوی معلمان رسمی و پیمانی در این ۹ ماهه مرخصی زایمان حقوق کامل دریافت می‌کنند و تنزل رتبه هم نخواهند داشت.

مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ایجاد مهدهای کودک در دستگاه آموزش و پرورش برای راحتی حال مادران شاغل دارای فرزند خردسال که از جمله تکالیف عمومی همه دستگاه‌ها مندرج در قانون جوانی جمعیت است، توضیح داد: در برخی استان ها راه اندازی مهد کودک با توجه به ظرفیتی که داشته اند برای مجموعه آموزش و پرورش و بانوان فرهنگی انجام شده است. این امر وظیفه عمومی همه دستگاه‌ها است و در دستور کار ما نیز قرار دارد.

وی ادامه داد: دنبال این هستیم برای بانوان شاغل در ستاد آموزش و پرورش که فرزندی در راه دارند، شیرخوار دارند و یا فرزند زیر شش سال دارند مهد کودک راه اندازی کنیم.

امامی رضوی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مدارس هم می‌توانند برای راحتی حال معلمان دارای فرزند خردسال مهد کودکی راه اندازی کنند؟، عنوان کرد: مدیران مدارس با توجه به امکانات و دغدغه خود می‌توانند این امر را پیگیری کنند، ما حمایت می‌کنیم. این امر جزو وظایف آموزش و پرورش است. مدیران مدارس می‌توانند از اداره کل استان ،  ناحیه و یا منطقه خود حمایت فیزیکی، مالی و... دریافت کنند. می‌توانند قراردادی با مهد کودکی در نزدیک مدرسه ببندند و یا اگر در مدرسه فضا دارند اتاقی را به مهد کودک اختصاص دهند.

مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: در دهه ۶۰ و ۷۰ در مدارس این اتفاق می افتاد و مدارس برای راحتی حال معلمان دارای فرزند خردسال مهدکودک داشتند، اما چون قانون ایجاد مهد کودک ها لغو شد این امر نیز از دستور کار خارج شد. در حال حاضر قانون جوانی جمعیت این امکان را ایجاد می‌کند تا در سطح مدارس هم راه اندازی مهد کودک را پیگیری کنیم. مدارس مهم ترین عنصر آموزش و پرورش هستند و رویکرد ما باید به سمت مدرسه محوری و تقویت مدرسه پیش رود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.