مخالفان ترکیه: آراء قلیچداراوغلو بیشتر از اردوغان است

مخالفان ترکیه می گویند پس از شمارش ۸۴ درصد آرا، قلیچدار اوغلو همچنان پیشتاز است

خبرگزاری آنکا، وابسته به مخالفان، خبر داد که پس از شمارش ۸۴.۴ درصد آرا، قلیچدار اوغلو توانسته ۵۰.۱ درصد آرا و اردوغان توانسته ۴۹.۹ درصد آرا را بدست بیاورد.

اما برخی دیگر از رسانه ها روایت می کنند که نتایج انتخابات ترکیه پس از شمارش ۸۵ درصد آرا حکایت از آن دارد که  اردوغان ۵۳.۱۵ درصد آرا و قلیچدار اوغلو توانسته ۴۶.۸۵ درصد آرا را بدست بیاورد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.