مقام طالبان خبر داد: یک هیئت از طالبان افغانستان به ایران سفر می‌کند

معاون سخنگوی طالبان گفت: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در گفت وگو با وزیر خارجه ایران اعلام کرده که یک هیئت افغانستانی در آینده نزدیک به ایران سفر می‌کند و در باره افغان‌های مقیم در آن کشور صحبت می‌کند.

انعام الله سمنگان معاون سخنگوی "امارات اسلامی افغانستان" در توییتی با اشاره به گفت و گوی وزیر خارجه طالبان با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان نوشت: "در مکالمه تلفتی میان مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه کشور و امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره مشکلات عمومی مسافران و مهاجران افغان در ایران، روابط دو طرفه، نمایندگی‌های دیپلماتیک و امنیت خوب دیپلمات ها، تجارت، اقتصاد و موارد دیگری گفت‌وگو شد.

‌امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفت یک هیئت افغانستانی در آینده نزدیک به ایران سفر می‌نماید و درباره افغان‌های مقیم در آن کشور صحبت می‌کند.

هر دو طرف ابراز داشتند اجازه نمی‌دهند تا از طریق پروپاگاندا میان مردم افغانستان و ایران نفرت، بدبینی و فاصله ایجاد کنند.

‌وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دستور مقام رهبری امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت کشت، تولید و فروش مواد مخدر ابراز خرسندی نموده و وعده داد که در بخش به میان آوردن معیشت برای دهقانان افغان کمک و همکاری می‌نماید."

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.