اظهارات جالب ضرغامی درباره کوروش

ضرغامی اضافه کرد: «پاسارگاد متعلق به شخصیت جهانی کوروش است، صرف‌نظر از اینکه در اینجا دفن شده یا نشده، آن‌چه مهم است احترام به شخصیتی است که متعلق به ایرانیان است»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.