در فروردین ماه امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٠۴.٨رسید که نسبت به ماه قبل(اسفند ٩٨) ٢.١ درصد افزایش نشان می‌­دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان های کردستان و کهگیلویه و بویر احمد با ٣.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ١.١ درصد افزایش است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل در نخستین ماه سال نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ١٩.٨ درصد بود. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٢٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (١٤.٠ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٢.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٣٩.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (٢٨.٥ درصد) است.

در فروردین ماهدسال جاری عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٠٣.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش یافت.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٣.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ٠.١ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢٠.٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٢٦.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (١٣.٧ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٣١.٩ درصد رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٣٨.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٧.١ درصد) است.

در نخستین ماه بهار ٩٩عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) عدد ٢١٢.۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ٣.١ درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌های خراسان جنوبی و کرمانشاه با ٥.٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اصفهان با ٠.٨ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ١٨.١ درصد بود.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ هرمزگان (٢٩.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (١١.٥ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٣٣.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٢٩.٠ درصد) است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند