رحمانی فضلی گفته است در کل شهر تهران و شمیرانات  ۱ میلیون ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر برابر با ۲۵.۴ درصد مشارکت کردند.

اگر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را کمی سرراست کنیم و آن را معادل ۱۸۴۲۰۰۰ نفر بگیریم، مجموع افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات شهر تهران، عدد تقریبی ۷۲۵۲۰۰۰ می شود.

طبق آمار وزارت کشور تعداد آرای قالیباف ۱۲۶۵۲۸۷ است. اگر بخواهیم درصد رای قالیباف را به نسبت کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات بدست آوریم ، باید تعداد رای قالیباف(تقریبا ۱۲۶۵۰۰۰) را به عدد۷۲۵۲۰۰۰ تقسیم کنیم. حاصل این تقسیم(۱۲۶۵۰۰۰:۷۲۵۲۰۰۰) عدد ۱۷.۴درصد را نشان می دهد. در واقع قالیباف نماینده ۱۷.۴ درصد شهروندان تهرانی است.

حال اگر آرای نفر آخر انتخابات تهران را به کل واجدان شرایط تقسیم کنیم عدد ۸.۸ به دست می آید و مفهوم آن این است که نفر سی ام لیست تهران(عزت الله اکبری تالارپشتی) نماینده ۸.۸ درصد شهروندان تهرانی واجد شرایط حضور در انتخابات است.

 

این مطلب برایم مفید است
99 نفر این پست را پسندیده اند