جدول زیر نرخ انواع خودروهای وارداتی را نشان می دهد.

قیمت خودرو

این مطلب برایم مفید است