غلامرضا انصاری از فعالان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: عواملی موجب عدم کارآیی مدیران و منتخبان مورد حمایت اصلاح‌طلبان در شرایط موجود شده که مشخص و قابل قبول است. نخستین مشکل برای اصلاح‌طلبان فیلترهای نظارتی است که موجب می‌شود نتوانند افراد شایسته، کارآمد و توانا را جهت انتخاب به مردم ارائه کنند. از این‌رو طبیعی است که وقتی قرار بود لیست اصلاح‌طلبان تحت عنوان لیست امید در تهران و شهرستان‌ها بسته شود، به همین دلیل شاهد بودیم که ۲ یا ۳نفر اشخاص شناخته شده در این لیست‌ها قرار داشتند و لیست‌ها با حداقل‌ها بسته شد. همان زمان نیز برخی مطرح می‌کردند که وقتی لیست انتخاباتی در شرایط حداقلی بسته می‌شود، نباید اساساً شرکت کنیم، اما من معتقدم نمی‌توانیم با حق تعیین سرنوشت خودمان قهر کنیم. لذا حیات اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبان به صندوق‌های رأی بستگی دارد.

وی در ادامه مدعی شد: من معتقدم بخش انتخابی چیزی در حدود یک‌سوم قدرت را در کشور ما در اختیار دارد که آن‌هم با یکسری محدودیت‌ها و محرومیت‌ها، امروز در شوراها چقدر آزادی عمل وجود دارد؟ وقتی نگاه می‌کنیم به دلایل و ابزارهای مختلف، بخشی از اقداماتی که باید صورت بپذیرد امکان‌پذیر نیست. در مجلس و دولت نیز روال به‌همین گونه است. طبیعی است که محدودیت‌ها مانع کار است و به همین دلیل از لیست حداقلی امید نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت.

انصاری توضیح نداده که اگر مجموعه نهادهای انتخاباتی یک‌سوم قدرت را در دست دارند و اصلاح‌طلبان نیز به شکل حداقلی  تأیید صلاحیت می‌شوند، چرا در انتخابات شرکت می‌کنند و وعده‌های چنار و منار رونق اقتصادی معجزه‌آسا به مردم می‌دهند؟ چرا متعهد به خدمتی می‌شوند که بعد از قبضه قدرت و گرفتن غنایم اقتصادی و سیاسی، مدعی می‌شوند امکان آن خدمت برایشان فراهم نیست؟ اگر واقعاً ناتوان هستند چرا ژست توانایی می‌گیرند؟! یادآور می‌شود رفتار پوپولیستی (عوام فریبانه)، و ایجاد هیجان‌های دروغین از طریق وعده‌های خیره‌کننده قبل از انتخابات، و ادعای «فقدان اختیارات و ممنوعیت تأیید صلاحیت افراد توانمند» پس از رسیدن به منصب، تبدیل به کاسبی ادامه‌دار افراطیون مدعی اصلاحات در دودهه گذشته شده است.

این نکته نیز گفتنی است که بنابر ادعای روزنامه‌هایی مانند آفتاب‌یزد و برخی اعضای اصلاح‌طلب قبلی شورای‌شهر، بستن برخی فهرست‌های انتخاباتی موسوم به امید عمدتاً ناظر به سهمیه‌گرایی حزبی از یک سو و مطالبه مبالغ کلان (چندمیلیاردی از نامزدها) بوده است که طبیعتاً باید بعد از انتخاب به نحوی جبران شود! شورای شهر تهران در همین دوره اخیر، ۳شهردار اصلاح‌طلب را عوض کرده است.