موسی خادمی اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل ما قطعی آب شهر بود که با اقدامات صورت گرفته وصل شده است.

وی، گفت: در حال حاضر بحث پاکسازی شهر در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار لرستان، همچنین از اتصال آب شهر معمولان تا فردا خبر داد.