عباس گودرزی گفت: رئیس جمهور با ایرادی که به اقدامات سپاه در کنترل سیلاب گرفته است من را یاد کسانی انداخته است که به دوراز میدان جنگ تحمیلی مشغول به برنامه های خود بودند و پس از پایان جنگ چنین تحلیل کردند که جوانان ما به دور از تدبیر روی مین ها می رفتند در حالی که در شرایط آتش و خون و نبود امکانات جوانان این کشوربا نثار جان خود از خاک و دین و ناموس این ملت دفاع کردند.

عضو فراکسیون ولایی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر متاسفانه کسانی که در تعطیلات نوروزی بی اطلاع از عمق میدان و سختی سیلاب بوده اند؛ اکنون به جای تقدیر و تحسین عملکرد سپاه این خدمات را تقبیح می کنند. فرماندهان میدان در نگاه انقلابی و جهادی اولین نفر در میدان هستند و تاکید می کنم؛بهتر است به جای فرافکنی و حاشیه سازی همه با هم به دنبال حل مشکلات مردم باشیم.