این روزها تمامی شخصیت های مطرح ورزشی، هنری و ... در فکر کمک به مردم سیل زده استان گلستان هستند و هر کدام به یک نحو قصد اطلاع رسانی نحوه کمک رسانی هستند.

در بین همه ورزشکارانی که به کمپین های مختلف پیوستند و از مردم می خواهند به شماره حساب های مختلف پول بریزند، بهداد سلیمی اعتقاد متفاوتی دارد. او می گوید به هیچ کمپینی نخواهد پیوست و در عوض همه بهتر است به هلال احمر کمک کنند. چراکه آنها بهتر می دانند چطور باید به مردم سیل زده کمک کرد.

سلیمی می گوید نگران است مثل زمان زلزله تکلیف یک سری پول های کمک شده مشخص نشود و به همین دلیل کمک از طریق هلال احمر بهترین کار است.