به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

براساس نرخ های اعلام شده قیمت خرید دلار آمریکا ۱۲,۹۰۰ (دوازده هزار و نهصد تومان ) و قیمت فروش  دلار آمریکا ۱۲,۹۵۰(دوازده هزار و نهصد تومان)  اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۱۴,۹۰۰ (چهارده هزار و نهصد تومان) و قیمت فروش  یورو ۱۴,۹۵۰(چهارده هزار و نهصد و پنجاه تومان) است