مجتهد در توییتی نوشت: «پادشاه (عربستان) دچار زوال عقل شده است و نمی تواند در هیچ تصمیمی مشارکت داشته باشد. وی نمی تواند هیچ موضوع جدیدی را بیش از پنج دقیقه به یاد آورد و از تصمیم های اخیر پسر خود اطلاعی ندارد و نمی تواند به آن اعتراضی کند. وی همچنین از حمله ای که علیه آل سعود, تجار و شیوخ قبایل صورت می گیرد اطلاع ندارد. 

ملک سلمان از (قتل) خاشقجی مطلع شد اما کاملا این موضوع را فراموش کرد. هر گزارش یا خبری درباره نقش پادشاه در تصمیم گیری, دروغ محض است.»