گزارش دنیای اقتصاد، امروز بازار سکه با نوسانات کم قیمتی همراه شد.

قیمت سکه امروز

سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی مانند 2 روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سکه بهار آزادی که 2 روز پیشت ا 4,546,000 (چهار میلیون و پانصد و چهل و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه، 11 اسفند 1397 مصادف با 02 مارچ 2019 - به همان قیمت نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4546000 0 0 درصد امروز
4546000 3000 0.06 درصد 2 روز پیش
4543000 50000 1.1 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز به ۴,۶۷۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۱.۴۵ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4678000 68000 1.45 درصد امروز
4610000 30000 0.65 درصد 2 روز پیش
4640000 23000 0.49 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ نیم سکه

 

قیمت نیم سکه امروز با افزایش ۲.۳۴ درصد از ۲,۵۳۸,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و سی و هشت هزار) تومان به ۲,۵۹۹,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2599000 61000 2.34 درصد امروز
2538000 78000 3.07 درصد 2 روز پیش
2616000 20000 0.76 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ ربع سکه

 

امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش با ۲۷۰۰۰ تومان افزایش ۱,۶۲۷,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1627000 27000 1.65 درصد امروز
1600000 100000 6.25 درصد 2 روز پیش
1700000 30000 1.76 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

سکه گرمی امروز

 

قیمت هر سکه گرمی در بازار امروز به ۸۵۱,۰۰۰ (هشتصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید، که نسبت به ۲ روز پیش۰.۲۳ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
851000 2000 0.23 درصد امروز
849000 3000 0.35 درصد 2 روز پیش
846000 2000 0.23 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند