به گزارش دنیای اقتصاد، سکه امامی، نیم و ربع سکه امروز کاهش قیمت را شاهد بودند.

4

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,543,000 (چهار میلیون و پانصد و چهل و سه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه، 09 اسفند 1397 مصادف با 28 فوریه 2019 - با رشد 0.06 درصد به 4,546,000 (چهار میلیون و پانصد و چهل و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4546000 3000 0.06 درصد امروز
4543000 50000 1.1 درصد روز قبل
4593000 50000 1.08 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ سکه امامی

 

همچنین قیمت سکه امامی در بازار امروز به ۴,۵۸۳,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۱.۲۴ درصد کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4583000 57000 1.24 درصد امروز
4640000 23000 0.49 درصد روز قبل
4663000 15000 0.32 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

نیم سکه امروز

 

قیمت نیم سکه امروز با کاهش ۳.۴۸ درصد از ۲,۶۱۶,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و شانزده هزار) تومان به ۲,۵۲۸,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2528000 88000 3.48 درصد امروز
2616000 20000 0.76 درصد روز قبل
2596000 34000 1.3 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ ربع سکه

 

قیمت ربع سکه در بازار امروز به ۱,۶۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد هزار) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۶.۲۵ درصد کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1600000 100000 6.25 درصد امروز
1700000 30000 1.76 درصد روز قبل
1670000 20000 1.19 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ سکه گرمی

 

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل با ۳۰۰۰ تومان افزایش ۸۴۹,۰۰۰ (هشتصد و چهل و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
849000 3000 0.35 درصد امروز
846000 2000 0.23 درصد روز قبل
848000 0 0 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند