به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، به نقل از شبکه اطلاع رسانی سکه، طلا و ارز، در بازار امروز، دلار نسبت به ۲ روز پیش با ۴۷۰ تومان کاهش۱۲,۵۰۰ (دوازده هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.


بیشتر بخوانید: قیمت دلار، یورو، پوند و لیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | افزایش ۱۱۵۰ تومانی دلار

بیشتر بخوانید: قیمت سکه امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | افزایش قیمت سکه امامی

بیشتر بخوانید: قیمت سکه، طلا و دلار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | افزایش قیمت دلار

بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | افزایش قیمت طلا


قیمت دلار، یورو، پوند و لیر امروز 1397-12-04 - افزایش قیمت پوند

قیمت دلار در بازار امروز

قیمت دلار شاهد کاهش 3.76 درصد درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار که 2 روز پیشتا 12,970 (دوازده هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - شنبه، 04 اسفند 1397 مصادف با 23 فوریه 2019 - به 12,500 (دوازده هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
12500 470 3.76 درصد امروز
12970 0 0 درصد 2 روز پیش
12970 170 1.31 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ یورو

قیمت یورو در بازار امروز به ۱۴,۸۰۰ (چهارده هزار و هشتصد ) تومان رسیده است که نسبت به ۲ روز پیش۲.۳۶ درصد کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
14800 350 2.36 درصد امروز
15150 220 1.45 درصد 2 روز پیش
14930 230 1.54 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

پوند امروز

قیمت پوند امروز با کاهش ۳.۷۱ درصد از ۱۶,۹۲۷ (شانزده هزار و نهصد و بیست و هفت ) تومان به ۱۶,۳۲۱ (شانزده هزار و سیصد و بیست و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
16321 606 3.71 درصد امروز
16927 13 0.07 درصد 2 روز پیش
16940 308 1.81 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

لیر ترکیه در بازار امروز

در بازار امروز، لیر ترکیه نسبت به ۲ روز پیش با ۹۸ تومان کاهش۲,۳۵۴ (دو هزار و سیصد و پنجاه و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2354 98 4.16 درصد امروز
2452 2 0.08 درصد 2 روز پیش
2454 37 1.5 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ لاری گرجستان

همچنین قیمت لاری گرجستان با ۴.۳ درصد کاهش نسبت به ۲ روز پیش ۴,۶۷۱ (چهار هزار و ششصد و هفتاد و یک ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر لاری گرجستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4671 201 4.3 درصد امروز
4872 4 0.08 درصد 2 روز پیش
4876 64 1.31 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت طلا در بازار امروز 4 اسفند 1397

قیمت هر اونس طلا امروز

قیمت هر اونس طلا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که هر اونس طلا که روز قبل تا 1,326 (یک هزار و سیصد و بیست و شش ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - شنبه، 04 اسفند 1397 مصادف با 23 فوریه 2019 - با رشد 0.13 درصد به 1,328 (یک هزار و سیصد و بیست و هشت ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1328.16 1.82 0.13 درصد امروز
1326.34 10.27 0.77 درصد روز قبل
1336.61 7.33 0.54 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ در بازار امروز

قیمت طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ در بازار امروز به ۴۲۳,۲۰۰ (چهارصد و بیست و سه هزار و دویست ) تومان رسیده است که نسبت به ۲ روز پیش۱.۱۸ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
423200 5000 1.18 درصد امروز
418200 14900 3.56 درصد 2 روز پیش
433100 16600 3.83 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۱۸ درصد از ۴۲۳,۸۷۰ (چهارصد و بیست و سه هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان به ۴۲۸,۹۵۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
428950 5080 1.18 درصد امروز
423870 15120 3.56 درصد 2 روز پیش
438990 16850 3.83 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ هر گرم طلا ۲۴ عیار

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۱.۱۸ درصد از ۵۶۵,۱۵۰ (پانصد و شصت و پنج هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۵۷۱,۹۳۰ (پانصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
571930 6780 1.18 درصد امروز
565150 20170 3.56 درصد 2 روز پیش
585320 22470 3.83 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ هر اونس طلا

قیمت هر اونس طلا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۳۲۶ (یک هزار و سیصد و بیست و شش ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - شنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱۳ درصد به ۱,۳۲۸ (یک هزار و سیصد و بیست و هشت ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1328.16 1.82 0.13 درصد امروز
1326.34 10.27 0.77 درصد روز قبل
1336.61 7.33 0.54 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

قیمت طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ در بازار امروز به ۴۲۳,۲۰۰ (چهارصد و بیست و سه هزار و دویست ) تومان رسیده است که نسبت به ۲ روز پیش۱.۱۸ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
423200 5000 1.18 درصد امروز
418200 14900 3.56 درصد 2 روز پیش
433100 16600 3.83 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۱۸ درصد از ۴۲۳,۸۷۰ (چهارصد و بیست و سه هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان به ۴۲۸,۹۵۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
428950 5080 1.18 درصد امروز
423870 15120 3.56 درصد 2 روز پیش
438990 16850 3.83 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

گرم طلا ۲۴ عیار امروز

در بازار امروز، هر گرم طلا ۲۴ عیار نسبت به ۲ روز پیش با ۶۷۸۰ تومان افزایش۵۷۱,۹۳۰ (پانصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
571930 6780 1.18 درصد امروز
565150 20170 3.56 درصد 2 روز پیش
585320 22470 3.83 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ هر مثقال طلا

قیمت هر مثقال طلا در بازار امروز به ۱,۸۵۸,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار) تومان رسیده است که نسبت به ۲ روز پیش۱.۷۲ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1858000 32000 1.72 درصد امروز
1826000 75500 4.13 درصد 2 روز پیش
1901500 73000 3.83 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 اسفند 1397

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که سکه بهار آزادی که 2 روز پیشتا 4,442,000 (چهار میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - شنبه، 04 اسفند 1397 مصادف با 23 فوریه 2019 - با رشد 4.53 درصد به 4,653,000 (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4653000 211000 4.53 درصد امروز
4442000 18000 0.4 درصد 2 روز پیش
4460000 145000 3.25 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

سکه امامی در بازار امروز

قیمت سکه امامی در بازار امروز به ۴,۶۹۲,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و نود و دو هزار) تومان رسیده است که نسبت به ۲ روز پیش۲.۷ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4692000 127000 2.7 درصد امروز
4565000 32000 0.7 درصد 2 روز پیش
4597000 113500 2.46 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

نیم سکه در بازار امروز

قیمت نیم سکه امروز با افزایش ۳.۳۲ درصد از ۲,۵۲۸,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار) تومان به ۲,۶۱۵,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و پانزده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2615000 87000 3.32 درصد امروز
2528000 12000 0.47 درصد 2 روز پیش
2540000 80000 3.14 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز، ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش با ۱۰۷۰۰۰ تومان افزایش۱,۷۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1700000 107000 6.29 درصد امروز
1593000 8000 0.5 درصد 2 روز پیش
1601000 61000 3.81 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

سکه گرمی در بازار امروز

قیمت سکه گرمی در بازار امروز به ۸۴۵,۰۰۰ (هشتصد و چهل و پنج هزار) تومان رسیده است که نسبت به ۲ روز پیش۴.۰۲ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
845000 34000 4.02 درصد امروز
811000 6000 0.73 درصد 2 روز پیش
817000 17000 2.08 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند