در بند ۳۶ توصیه های  FATFکشورهای عضو موظف شده اند تا چهارکنوانسیون را تصویب و اجرا کنند که کنوانسیون مریدا یکی از آنها است. در واقع این کنوانسیون در تکمیل کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو تدوین یافته است و بسیاری از مقرره های این کنوانسیون را در بر میگیرد.

در آن زمان دولت احمدی نژاد برای آنکه خود را پیشقدم در مبارزه با فساد نشان دهد این کنوانسیون را در همان چند ماهه اول دولتش امضاء کرد. دقیقا زمانیکه پرویز داوودی معاون اول احمدی نژاد بود. پس از تصویب این کنوانسیون نیز باتوجه به مقرره های آن در مورد تبادل اطلاعات، سعید جلیلی دستور العملی را برای نحوه تبادل اطلاعات ابلاغ می کند.

حال پس از گذشت ده سال از تصویب این کنوانسیون و تجربه ای که کشور در این زمینه دارد کنوانسیون پالرمو در صحن مجمع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نکته شایان توجه این است که هر چند موضوع این دو کنوانسیون در ظاهر متفاوت است اما این کنوانسیون ها در مقرره های بسیاری با یکدیگر تشابه دارند و حتی عباراتشان تکرار شده است. حجم کنوانسیون مریدا و مقرره های آن  نیز بسیار بیشتر از پالرمو است. تجربه ای که کشور از تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد داشته است این است که این کنوانسیون نه تنها مشکلی برای کشور ایجاد نکرده است بلکه فواید بسیار زیادی در زمینه استرداد مجرمین و تبادل اطلاعات آنها برای کشور ما داشته است. در واقع اصولا مجرمان مالی از ایران خارج می شوند و به ندرت پیش می آید که مجرم مالی از کشورهای دیگر وارد ایران شود لذا علی الاصول اینگونه توافقنامه ها برای کشور ما مفید هستند و ضررشان متمایل به صفر است.

                   جدول مقایسه ای دو کنوانسیون

موضوع

کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون مریدا

جرم انگاری فساد

 •  

 •  

جرم انگاری مشارکت در یک

گروه مجرم سازمان یافته

 •  

 _________

جرم انگاری ممانعت

 از اجرای عدالت

 _________

 •  

جرم انگاری پولشویی

 •  

 •  

جرم انگاری ارتشاء

 •  

 •  

جرم انگاری

ارتشاء در بخش خصوصی

 _________

 •  

جرم انگاری اختلاس

 _________

 •  

جرم انگاری اعمال نفوذ

در معاملات

 _________

 •  

جرم انگاری سوء استفاده

 از وظایف

 •  

 •  

جرم انگاری اختفاء اموال

حاصل از جرم

 _________

 •  

.جرم انگاری دارا شدن من غیرحق

 _________

 •  

ایجاد مسئولیت کیفری

برای اشخاص حقوقی

 •  

 •  

استرداد مجرمین

 •  

 •  

استرداد اموال حاصل از جرم

 •  

 •  

معاضدت حقوقی متقابل

 •  

 •  

همکاری جهت مصادره

اموال

 •  

 •  

ایجاد واحد اطلاعات مالی

و تبادل اطلاعات

 •  

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر ۱۲۲۹۱۴۰

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

برچسب‌ها