در پی طرح موضوع از سوی خانواده‌ آنها در دادسرای جنایی، تحقیقاتی درخصوص ماجرا در شعبه نهم دادسرای جنایی آغاز شد و در گام اول با تحقیقات دقیق‌تر از خانواده مشخص شد آنها شب را در خانه مادربزرگشان گذرانده‌اند و صبح ۴۰۰ هزارتومان پول و تبلتشان را در کوله‌ای گذاشته‌ و مفقود شده‌اند.

در ادامه، تحقیقات محلی آغاز شد و سرایدار ساختمان گفت من دو بچه را درحالی‌که کوله به پشت داشتند دیدم و فکر کردم کفش‌دزدهایی هستند که می‌خواهند فرار کنند، برای همین می‌خواستم جلویشان را بگیرم، اما آنها از دستم فرار کردند و رفتند. 

در ادامه تحقیقات، یکی از همسایه‌ها نیز گفت آن روز که من به خانه آمدم دیدم یک پژوی روشن جلوی ساختمان پارک شده است، وقتی بیرون آمدم دیدم که دو بچه سوار شدند و ماشین هم رفت. با طرح این موضوع با این احتمال که سرنخی به دست آمده است خودروی پژو شناسایی و مشخص شد دو کودکی که سوار آن شده‌اند افراد دیگری بودند.

بنابراین تحقیقات با بررسی دوربین‌های مداربسته اطراف ادامه یافت و مشخص شد دو کودک جلوی یک طلافروشی با سوارشدن به خودرویی دربستی به مقصدی نامعلوم رفته‌اند. به‌این‌ترتیب معلوم شد تا لحظه سوارشدن آنها به خودرو کسی آنها را مجبور نکرده است، اما سرنوشت آنها پس از سوارشدنشان به خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت تا اینکه پس از دو روز آنها به خانه‌هایشان مراجعه کردند و گفتند در این مدت به مشهد رفته بودند. به‌این‌ترتیب خانواده‌ آنها که نگران سلامتی فرزندان خود بودند با اطلاع موضوع به پلیس و بازپرس پرونده، برای ادامه تحقیقات مراجعه نکردند و صرفا موضوع پیداشدن آنها را اطلاع دادند.