پس از انتقال این ۴ دانش آموز به بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی، دو مصدوم به علت شدت سوختگی جسمی و سوختگی تنفسی جان خود را از دست دادند.

241022924102272410226