جوهر بن مبارک، استاد قانون اساسی تونس در مصاحبه‌ای با شبکه ملی این کشور گفت: چرا تیم بن سلمان سه روز پس از آنکه او تونس را ترک کرد، در کشور ما ماندند؟

بن مبارک در ادامه به طرح‌هایی برای برهم زدن انتخابات ریاست جمهوری تونس که قرار است سال ۲۰۱۹ برگزار شود، اشاره کرده و این مساله را به ماندن تیم بن سلمان در تونس مرتبط دانست.

او هشدار داد، این تیم با برخی طرف‌های تونسی و منطقه‌ای برای ضربه زدن به انتخابات تونس برنامه‌ریزی می‌کند.