او در فرایندِ آزادسازیِ مناطقِ مختلفِ استان‌های صلاح‌الدین و الانبار عراق و در دفاع از منطقه زینبیه و حرم حضرت زینب،حضور داشته است.